Du lịch Âu Lạc Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Dịch vụ
  • Kinh Doanh
  • Điều hành
  • Thuê xe

HOTLINE: 091.551.6988 - 0986.14.05.88

Tìm tour du lịch

Tìm kiếm

Tour giá rẻ

Xem tiếp

Khuyến mại vàng

Xem tiếp

Kiên Giang ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

20/12/2017 - 16:57
Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/11/2017 về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
 

Với mục tiêu tạo bước đột phá phát triển toàn diện du lịch của tỉnh cả về phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính bền vững; phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, có tỷ trọng, tốc độ, chất lượng tăng trưởng cao, có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu và có sức cạnh tranh mạnh; mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thân thiện môi trường, bảo đảm an ninh quốc phòng, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Kiên Giang.

Cụ thể, đến năm 2020 hoàn thành công tác quy hoạch du lịch trên địa bàn tỉnh; cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông đến các điểm du lịch. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các điểm, khu du lịch. Thu hút được 650 - 700 ngàn lượt khách quốc tế và 8,4 triệu lượt khách nội địa; tăng trưởng khách quốc tế là 20%/năm, nội địa là 12%/năm. Đóng góp từ 9,75% GRDP của tỉnh, đạt 808 triệu USD, tương đương 19.400 tỷ Việt Nam đồng; tăng trưởng doanh thu 31,53%/năm. Đầu tư đạt số lượng 21.200 phòng lưu trú; giải quyết việc làm cho 14.000 lao động trực tiếp phục vụ du lịch.

Đến năm 2030, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ du lịch (kể cả đường bộ, đường thủy, đường hàng không). Thu hút được 1,667 triệu lượt khách quốc tế và 22 triệu lượt khách nội địa; tăng trưởng khách quốc tế là 10%/năm, nội địa là 10%/năm. Đóng góp trên 17,5% GRDP của tỉnh, đạt 4.900 triệu USD, tương đương 105.000 tỷ Việt Nam đồng; tăng trưởng doanh thu 18,4%/năm. Đầu tư đạt số lượng 54.600 phòng lưu trú; giải quyết việc làm cho 36.000 lao động trực tiếp phục vụ du lịch.

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết cũng đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp gồm như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch;

Thứ hai, cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững;

Thứ ba, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển du lịch;

Thư tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển du lịch;

Thứ năm, nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch;

Thứ sáu, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch;

Thứ bảy, phát triển đa dạng hóa sản phẩm và loại hình du lịch;

Thứ tám, tăng cường năng lực và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Qua đó, giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể và tiến độ thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ đã nêu trong nghị quyết. Phân công rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện. Định kỳ 6 tháng một lần tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các sở, ban ngành và các địa phương có liên quan căn cứ nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị và địa phương mình, chủ động triển khai và phối hợp với các đơn vi có liên quan để thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang có kế hoạch đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân thực hiện Nghị quyết.

Trước đây, năm 2013, Tỉnh ủy Kiên Giang (khóa IX) cũng đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020. Sau 4 năm triển khai thực hiện, được các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được kết quả quan trọng, ngành du lịch của tỉnh phát triển đáng kể. Nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của ngành du lịch có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, du lịch của tỉnh chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế, lượng  khách quốc tế cón thấp, sản phẩm du lịch chưa thật sự đa dạng, thiếu hấp dẫn, hoạt động vui chơi, giải trí gắn với nghỉ dưỡng còn đơn điệu. Việc tổ chức hoạt động du lịch còn manh mún, thiếu tính liên kết. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch còn yếu và thiếu tính chuyên nghiệp, ô nhiễm môi trường ở các điểm du lịch chậm được khắc phục.

Để tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế du lịch, thúc đẩy du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh hơn trong thời gian tới, đồng thời để phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch mà Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy và xây dựng mới Nghị quyết 03-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030./.

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn